Domácí úkoly

DÚ MLUVNICE - do školního seštiu - tam máte nalepený list papíru s větami, ve kterých jsme určovali podmět, přísudek a předmět. Společně jsme určili prvních 5 vět, zbytek dodělejte sami. Určujte pouze - podmět, přísudek - druh přísudku, předmět.

Úkol je na úterý 16.5. a byl zadán v pátek 12.5.

 

POZOR! Měním termín odevzdání čtenářských deníků do 22.5.2017 - pondělí!!

 

V pondělí 15.5. 2017 končí vyučováni ve 14:35.

________________________________________________________________________________________________________________

 

DÚ MLUVNICE - do domácího sešitu cv. 2/ str. 115 - shoda přísudku s podmětem. Úkol je na pátek 5.5. a byl zadán v úterý 2.5..

 

 

DÚ MLUVNICE - školní sešit - urči druhy přísudku ve větách napsaných na lístečku a nalepených ve školním sešitě, na úterý 25.4., úkol byl zadán v pátek 21.4.

 

 

 

DÚ MLUVNICE  do domácího sešitu cv. 2,3, / str. 111 na pátek 21.4., úkol byl zadán ve středu 19.4.

 

DÚ MLUVNICE do domácího sešitu cv. 1/str. 114 na 18.4., úkol byl zadán ve středu 12.4.

 

DÚ MLUVNICE  str. 110/ cv. 6 do domácího sešitu, úkol je na úterý 4.4. a byl zadán v pátek 31.3.

 

Ve středu 5.4. píšeme HT č. 3, témata:

slovní druhy

podstatná jména - vše (druhy, kategorie)

slovesa - vše (kategorie, podmiňovavací způsob ...)

čárka v souvětí

velká písmena

znalost probraného učiva - staršího
 

 

DÚ MLUVNICE - dodělat ve školním sešitě pracovní stránku č. 4, na této stránce je dole uprostřed číslo 24. Úkol byl zadán v pátek 10. 3. a je na úterý 14.3. Zopakujte si znalosti ze zvukové stránky jazyka.

 

DÚ MLUVNICE str. 59/cv.4 do domácího sešitu na úterý 7.3. - napiš psrávně všechny názvy a vždy správnou odpověď podtrhni, úkol byl tzadán v pátek 3.3.
 
DÚ MLUVNICE str. 57/ cv. 4 + str. 59/ cv. 2a,b do domácího sešitu na úterý 28.2., úkol byl zadán v pátek 24.2.
 

DÚ MLUVNICE do domácího sešitu na pátek 17.2. - učebnice str. 55/ cv. 1 + str. 56/ cv. 4a, úkol byl zadán ve středu 15.2.

 

DÚ MLUVNICE na středu 15.2. do domácího sešitu - učebnice str. 54/ cv. 7+ 8a). Budeme psát po prázdninách test na slovní druhy, zopakuj si!

 

Také jsem vám aktualizovala povinnou četbu, podívej se do četby na těchto stránkách!

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hodnotící test Č. 2 - okruhy: (učebnice str. 7 - 44) PÍŠEME ve středu 11.1.2017

Jazyk a jeho útvary, spisovný jazyk a nářečí

Jazykovědné příručky

Zvuková stránka jazyka - dělení hlásek, párové souhlásky - spodoba znělosti, hlásky znělé a neznělé

Slovní přízvuk

Zvuková stránka věty - větná melodie, druhy vět podle postoje mluvčího

Pravopis

Čárka v souvětí - spojky souřadicí, podřadicí, vztažná zájmena, číslovky, příslovce

Zápis přímé řeči a oslovení

Slovní druhy

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Stavba slova a tvoření slov

Pravopis související se stavbou slova

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

DÚ MLUVNICE  do domácího sešitu cv. 7/ str. 40 + cv. 6/ str. 42, úkol byl zadán ve čtvrtek 15.12. a je mimořádně na úterý 20.12.

 

______________________________________________________________________________________________________

DÚ MLUVNICE - do domácího sešitu cv. 3a,b + cv. 4 b)/str. 38 na čtvrtek 15.12., úkol byl zadán v úterý 13.12.

 

DÚ  na pátek 9.12. do domácího sešitu cv. 5/ str. 31, úkol byl zadán ve čtvrtek 8.12.

 

DÚ na čtvrtek 8.12.  do domácího sešitu cv. 4,5/ str. 31, úkol byl zadán v pátek 2.12.

 

______________________________________________________________________________________________________________

DÚ MLUVNICE cv. 1a,b/ str. 22 + cv. 3/str. 22  do domácího sešitu na úterý 22.11. (i přestože máme sloh!!!), na tento den máte ještě úkol do slohu - napsat scénář k příběhu ze str. 58 - 59 do slohového sešitu - budu hodnotit!!)

 

Hodnotící test - okruhy: (učebnice str. 7 - 21)

Jazyk a jeho útvary, spisovný jazyk a nářečí

Jazykovědné příručky

Zvuková stránka jazyka - dělení hlásek, párové souhlásky - spodoba znělosti, hlásky znělé a neznělé

Slovní přízvuk

Zvuková stránka věty - větná melodie, druhy vět podle postoje mluvčího

Pravopis

Čárka v souvětí - spojky souřadicí, podřadicí, vztažná zájmena, číslovky, příslovce

Zápis přímé řeči a oslovení

Slovní druhy

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

DÚ MLUVNICE  na pondělí 14.11. do domácího sešitu cv. 3 / str. 21 - úvodním textem, se kterým máte podle zadání pracovat, se myslí text na str. 20 Jarní jízda.
                            Dále vymysli a napiš 5 souvětí o 2 větách, spojovací výraz podtrhni a urči jeho slovní druh. V každém souvětí bude jiný spojovací výraz!!
 
POZOR!! V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ SI NOSTE MLUVNICI!!
 
DÚ SLOH  do slohového sešitu na úterý 15.11. - napiš scénář přiběhu (4 postavy), humorný příběh str. 58 -59 + připrav si scénku ve skupince po čtyřech.
                    Úkol byl zadán v úterý 8.11.
 
DÚ MLUVNICE -  do domácího sešitu - vymyslet a zapsat 10 souvětí s různými spojovacími výrazy, ty podtrhni a napiš jejich slovní druh, tak jak jsme to dělali                                                                 společně ve škole, dále vymysli a zapiš přímou řeč s uvozovací větou  + 3 věty, ve kterých bude oslovení buď na                                                                 začátku, na konci nebo uprostřed věty, vzory máme ve slohovém sešitě. 
                                                                Úkol byl zadán v pátek 4.11. 
 
DÚ  SLOH na úterý 8.11. do slohového sešitu napsat osnovu k textu U mučednického kůlu na str. 67 slohové učebnice. Úkol byl zadán v úterý 1.11.
 

DÚ  LITERATURA na pondělí 7.11. do literárního sešitu - najít a napsat:

 

3 přísloví

3 rčení

3 pranostiky

Úkol byl zadán v pondělí 31.10.

 

 

DÚ  na čtvrtek 20.10. do školního sešitu - pracovní list Práce s jazykovými příručkami - dodělat cvičení + 2. pracovní list cv. 7 - hledat na internetu a vyplnit, dopsat si zbývající cvičení č. 4,5,6,8, úkol byl zadán ve čtvrtek 13.10.

 

DÚ  na čtvrtek 13. 10. do domácího sešitu str. 45/ cv. 2, úkol byl zadán v pátek 7. 10.

DÚ  na 11. 10. do slohového sešitu - vypsat z uvozovacích vět slovesa do zásobníku sloves z textu na str. 55, úkol byl zadán v úterý 4.10.

 

Literatura - nauč se probrané učivo, pojmy, objeví se testík!

 

DÚ na čtvrtek 6. 10. do domácího sešitu - učebnice str. 45/cv. 1 + zopakuj si vyjmenovaná slova!

 

 

 

DÚ  na úterý 4.10. do slohového sešitu - zapsat přímou řeč a větu uvozovací 3-mi způsoby, z textu na str. 53 (o Mikulášovi)

, úkol byl zadán v úterý 27.9.

 

 

DÚ na čtvrtek 29.9. cv. 3/ str. 9 přepiš nářeční text do moderního českého spisovného jazyka, úkol byl zadán v pátek 23.9.

 

DÚ - na úterý 27.9. do slohu - vytvořit trojice a napsat + zahrát scénku Návrat z prázdnin - z učebnice