1Literatura 2. pololetí

Doba vlády Karla IV.

 14. století

- za jeho vlády - došlo k rozkvětu české země

Karel IV. - vzdělaný panovník, uměl číst a psát

             - uměl 5 jazyků (česky, latinsky, italsky, francouzsky, německy)

             - založil v Praze univerzitu r. 1348 

             - podporoval vzdělání

             - napsal svůj vlastní životopis: Vita Caroli Quarti - latinsky, česky to znamená Život Karla Čtvrtého

           

____________________________________________________________________________________________________________________

Středověká literatura (světová a česká) 5. - 12. století

 

1/ díla psaná latinsky - jsou díla náboženská

 

- patří tam: 1) legendy - jsou příběhy o lidech, kteří zemřeli mučednickou smrtí za křesťanskou víru.

                 2) modlitby

                 3) písně

Např. 

 

legenda o sv. Václavu a jeho bábě Ludmile

legenda o sv. Kateřině

legenda o sv. Jiřím

 

2/ díla psaná v mateřských jazycích - hrdinské eposy

 Epos (bývá také označován jako píseň) - je rozsáhlá báseň o hrdinech a jejich činech,

                                                                 o statečnosti a odvaze rytířů, kteří padli za svého krále,

                                                                 svoji zemi.

          - hrdinové vlastnili obvykle nějakou kouzelnou věc (kouzelný meč, prsten, roh ...)

       

 

1) Anglie (Keltové) - rytíři kulatého stolu krále Artuše (meč Excalibur) 

2) Dánsko - Beowulf

3) Francie - Píseň o Rolandovi (meč Durandal, roh Olifant)

4) Španělsko  - Píseň o Cidovi (čti o sidovi) 

5) Německo - Píseň o Nibelunzích (kouzelný prsten)

6) Rusko - Slovo o pluku Igorově

 

KRONIKY

Kronika - je kniha, ve které jsou zapsány události tak, jak šly za sebou v časovém sledu.

 

1/  Kosmova kronika česká 

- pocházi z 11. století

- je napsaná latinsky

- napsal ji Kosmas - děkan svatovítské kapituly, byl velmi vzdělaný

- jsou v ní zapsány události, které se odhrály v české zemi od příchodu praotce Čecha až do smrti Kosmovy. 

 

2/ Kronika tak řečeného Dalimila

- pochází ze 14. století

- je napsaná česky

- je veršovaná

- autor je neznámý, ale musel to být někdo velmi vzdělaný

- jsou v ní popsány události od příchodu praotce Čecha až do počátku 14. století