10.1. Téma: Předmět (procvičování)

 

Urči ZSD a vyhledej předmět (do závorky napiš číslo pádové otázky):

 

1) Naposled viděl barboru na pískovišti.

 

2) Dříví jsme štípali odpoledne za chatou.

 

3) Můj dědeček měl rád svého psa, a proto ho pořád hladil.

 

4) Karla napsala dopis Jirkovi.

 

5) Ukázal nám nádherný dům.

 

6) Chlubil se cizím peřím.

 

7) V soudní síni řekla zřetelně ne.

 

8) Ta prodavačka mi byla vždy sympatická.

 

9) Obchodoval s cennými papíry.

 

10) Věra nebyla spokojená se svým výkresem.

 

 

 

6.12. Téma: Rozvíjející větné členy

                    Předmět (uč. str. 118 - 119)

1) pravopisné cvičení

a) Knihy a sešity se nám ztratily, a proto jsme si museli koupit nové.

b) Ovce a berani se klidně pásli na louce, dokonce mezi nimi pobíhaly kozy.

c) Prvňáčci a jejich rodiče pospíchali do školy, aby nepřišli pozdě hned první den.

d) Holandsko, Španělsko a Portugalsko se dohodly o vzájemné pomoci.

 

2)  PŘEDMĚT (Pt)

- je rozvíjející větný člen

- má zkratku Pt

- předmětem bývá ve větě nejčastěji:             Pt (4.p.)

  a) podstatné jméno  (např. Babička upekla koláč. )

                                                Pt (3.p.)

  b) zájmeno              (např. Petr nám napsal.)

 

- předmět rozvíjí přísudek (sloveso), sloveso nám řídí pádovou otázku, kterou se na předmět ptáme

- na předmět se ptáme pádovými otázkami 2. až 7. pádu

 

př. Petr napsal (babičce, Honzovi, Evě) - Pt (3.p.)

                      ( dopis, pohled)  - Pt (4.p.) 

                      ( tužkou, perem, fixem) - Pt (7.p.)

                      ( o sobě, o dobrodružství, o výletě, o tobě) - Pt (6.p.)

 

29. 11. Téma: Čárka v souvětí (spojovací výraz – jeho slovní druh, počet vět)

                        Shoda přísudku s podmětem a s několikanásobným podmětem

 

1) Eva, Hanka a Michal na nás čekali před školou, ale my jsme nepřišli.

2) Hrnky a mističky byly uloženy ve skříňce.

3) Koláče se mamince nepovedly, a tak musela upéct jiné.

4) Babičky, maminky a děti netrpělivě přešlapovaly na zastávce, protože čekaly na opožděnou 

     tramvaj.

5)  Skupinky chlapců a děvčat soutěžily v orientačním závodě, na který se dlouho

      připravovaly.

6) Německo a Itálie uzavřely dohodu, o které už dlouho jednaly.

7) Gorila a její mládě si hrály ve viváriu a my jsem je pozorovali za sklem.

8) Žokejové a koně přicházeli na stanoviště, odkud měly začít dostihy.

 

21.11.         Téma: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 

Pravidlo zní: pokud je alespoň 1 z podmětů rodu mužského životného, pak píšeme

                      v příčestí minulém slovesa -i      

 

 např.  maminka a tatínek stáli

           pes, kočka a koťata spali

 

 

Pokud je podmět nevyjádřený a neznáme ho ani z předchozí věty pak také píšeme v příčestí minulém sloves –i              

 

V ostatních případech píšeme –y nebo –a.

 

Příklady:

 

1) Tatínek, Milada a Eva už seděli ve vlaku.

2) Na louce se pásli jeleni a laně.

3) Broskve a meruňky dozrávaly.

4) Žirafy, sloni, hroši a zebry běhaly ve výběhu.

5) Za nimi běžely slůně a hrošátko.

6) Kuřata a slepice se procházely po dvoře.

7) Vzácní ptáci a velké šelmy nás zaujali.

8) Jehňata a kůzlata se pásla na louce.

 

31.10.     Téma: Shoda přísudku s podmětem, psaní i/y v příčestí minulém slove

I/

Podmět v množném čísle                                   Koncovka v příčestí

 

1) rod mužský životný                                                 -i

 

(chlapci, občané, muži, vítězové,

lidičky, rodiče, koně, sněhuláci, draci,              stáli, ukazovali             

strašáci, ukazatelé, ledoborci..)

 

2) rod mužský neživotný                                                         -y

 

(domy, zástupy, stroje, davy,

tisíce, uzenáče, ukazatele…)                                        stály, ležely

 

 

3) rod ženský                                                                         -y

 

(dívky, ženy, děti, závodnice, lodě,

skupiny…….)                                                             stály

 

4) rod střední                                                                          -a

 

(auta, housata…)                                                        stála

 

 

II/ cv. 2/ str. 115 – učebnice, vypsat základní skladební dvojice a odůvodnit pravopis

 

III/ Prac. sešit 2. díl – str. 37/ 13a) – podtrhnout podmět a přísudek a odůvodnit pravopis

 

 

 

 

 

3.10.            Téma: Přísudek slovesný změň na jmenný se sponou a naopak

_____________________________________________________________________________________________________

Jak to provedu?

1) najdu si přísudek

2) pokud je přísudek vyjádřen slovesem, odvodím si z něj jméno přídavné nebo podstatné a

   k tomu přidám tvar sponového slovesa

    např.  (sloveso) vonět ------ voňavý (přídavné jméno)

             (sloveso) řídit -------- řidič    (podstatné jméno)

             (sloveso) bruslit ----  bruslař (podstatné jméno)

 

3)   Koláč nádherně voněl. --------- Koláč byl nádherně voňavý.

      Bratr řídí náklaďák. -------------- Bratr je řidičem náklaďáku.

      Eva dobře bruslí. -----------------Eva je dobrá bruslařka.

 

Tak se vytvoří z přísudků slovesných přísudek jmenný se sponou.

To platí samozřejmě i obráceně - z přísudku jmenného se sponou mohu vytvořit 

přísudek slovesný tak, že:

 

1) nejprve si najdu ve větě přísudek

2) pokud je jmenný se sponou, pak si od podstatného nebo

   přídavného jména odvodím sloveso

 

   zapomnětlivý ------------ zapomínal

   rozbitý  ------------ rozbil se

   plavec ----------- plavat

   fotbalista ------- hrát (fotbal)

 

Jirka se stává zapomnětlivým. ------- Jirka stále zapomíná.

Hrneček už je celý rozbitý. ---------- Hrneček se celý rozbil.

Pavel je dobrý plavec. ------------ Pavel dobře plave.

Pepa je výborný fotbalista. --------- Pepa hraje výborně fotbal.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

10. a 11. 10. 2012     Téma: Z přísudku slovesného vytvoř přísudek jmenný se sponou a naopak 

                                                                   (procvičování)

 

I/ Najdi ZSD, urči druh přísudku. Z PŘS vytvoř PŘJSS a naopak:

 

1) Naše oblíbená louka byla na jaře krásně rozkvetlá.

 

_________________________________________________

 

2) Iva hraje výborně na housle.

 

_________________________________________________

 

3) Můj dobrý známý studuje na strojní fakultě.

 

_________________________________________________

 

4) Sam je dobrý běžec.

 

_________________________________________________

 

5) Eva bude určitě naštvaná.

 

__________________________________________________

 

6) Hana a Luboš se chovali velmi nerozumně.

 

__________________________________________________

 

7) Jana se nestala prodavačkou textilu.

 

_________________________________________________

 

8) Kočka a pes jsou savci.

 

__________________________________________________

 

 

II/ Urči podmět a přísudek – jeho druh

 

1) Mráz maluje na okna mozaikové tvary.

 

2) V krbu bude za chvíli praskat borové dřevo.

 

3) Eva a Pavel se stali studenty gymnázia.

 

4) Letní obloha byla azurově modrá.

 

5) Rádi bychom uspořádali vánoční besídku.

 

6) Proč právě ty se na mě neusměješ?

 

7) Na návštěvu přišli i mé kamarádky z dětství.

 

8) Naši malí prvňáčci budou určitě šikovní.

 

9) Moje známá se nestala slavnou tanečnicí.

 

10) Jirka nebyl při jízdě na kole neopatrný.

 

__________________________________________________________________________

17.10.        Téma: Procvičování základních skladebních dvojic

                             Určování druhů přísudku

 

_______________________________________________________________________

 

1) Úkoly z pracovního sešitu (2.díl)

    str. 33/ 2a)

 

2) str. 34/ cv. 4

_______________________________________________________________________

 

31.10.     Téma: Shoda přísudku s podmětem, psaní i/y v příčestí minulém sloves

 

I/

 

Podmět v množném čísle                                   Koncovka v příčestí

 

1) rod mužský životný                                                             -i

 

(chlapci, občané, muži, vítězové,

lidičky, rodiče, koně, sněhuláci, draci,                          stáli, ukazovali             

strašáci, ukazatelé, ledoborci..)

 

2) rod mužský neživotný                                                         -y

 

(domy, zástupy, stroje, davy,

tisíce, uzenáče, ukazatele…)                                        stály, ležely

 

 

3) rod ženský                                                                         -y

 

(dívky, ženy, děti, závodnice, lodě,

skupiny…….)                                                             stály

 

4) rod střední                                                                          -a

 

(auta, housata…)                                                        stála

 

 

II/ cv. 2/ str. 115 – učebnice, vypsat základní skladební dvojice a odůvodnit pravopis

 

III/ Prac. sešit 2. díl – str. 37/ 13a) – podtrhnout podmět a přísudek a odůvodnit pravopis