Syntax 2. pololetí

27. - 30. hodina: Druhy přívlastku - shodný, neshodný (uč. str. 117 - 119)

                                                  několikanásobný, postupně rozvíjející ( uč. str. 120 - 122)

                                                  volný, těsný (uč. str. 124 - 125)

_____________________________________________________________________________________________________

26. hodina: Vedlejší věta doplňková (uč. str. 128)

______________________________________________________________________________________________________

25. hodina: Doplněk - rozvíjející větný člen (uč. str. 126 - 128)

 

_______________________________________________________________________________________________________

22. - 23. hodina:  Vedlejší věta přívlastková (uč. str. 123 -124)

 

________________________________________________________________________________________________________

20. - 21. hodina: Příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky (uč. str. 112 - 117)

                        Vedlejší příslovečné - příčnná, účelová, podmínková, přípustková

 

_________________________________________________________________________________________________________

18. -19. hodina: Příslovečné určení způsobu a míry (učebnice str. 108 - 110)

                        Vedlejší věty příslovečné - způsobové a měrové

 

_________________________________________________________________________________________________________

17. hodina: Příslovečné určení místa a času

                    Vedlejší věta příslovečná místní a časová (učebnice str. 106 -108)

 

cv. 1/ str. 107

1) Vůbec nevím, kam zmizel.

2) Když jsme se přiblížili k houští, najednou před námi vyrazil zajíc.

3) Budu čekat, dokud se nevrátíš.

4) Až ho uvidíš, pozdravuj ho ode mne.

5) Kdykoliv se zamyslí, svraští čelo.

6) Není známo, kdy odešel.

7) Chtěla bych jet tam, kde to ještě neznám.

8) Celí utrmácení jsme přišli zase tam, odkud jsme před několika hodinami vyšli.

9) Kdekoli se objevím, určitě se mi budou posmívat.