Testy

V úterý 22. dubna píšeme literární test - vše od Jana Husa - po F. Villona + povinná četba Zkrocení zlé ženy

 

na pondělí 17. 3. - opakuj si druhy vedlejších vět

_____________________________________________________________________________________________

5. - 6. 2. - 7.A - diktát a testík na druhy vedlejších vět - podmětná, přísudková, předmětá

______________________________________________________________________________________________

7.A - 6. 11. - píšeme HT z češtiny!!!  z probraného učiva

7.B 
HT z češtiny - budeme psát 7. 11. z probraného učiva gramatiky a syntaxi (viz stránky, sešit, učebnice)

_______________________________________________________________________________________________

 

V gramatice budeme psát diktát zaměřený na koncovky podstatných jmen a také si zopakuj, jak správně vytvořit 3. pád vlastních jmen.

 

V syntaxi - pětiminutovka na větné členy a souvětí - graf, druh souvětí, věty hlavní a vedlejší

 

V literatuře - test - Karel IV., kroniky, Jan Hus