Básničky

A/ POVINNÉ

 

CO JSI MĚ OPUSTIL

Čang Čiu-ling

( ze sbírky Zpěvy staré Číny)

 

Co jsi mě opustil,                    Co jsi mě opustil,

sama jsme zůstala,                 vadnout jsem začala,  

samotna musím tu                  po světě chodím jak  

žít;                                         stín;

ruka má marně                        jsem jako úplněk,

rozplést se chystala                co noc je ze mne,

zmotanou klubka                    milý můj,

nit.                                        míň.

____________________________________________________________________________

 

BRYČKA ŽIVOTA

 Alexandr Sergejevič Puškin

 

Ač bryčka těžký náklad mívá,                V poledne už je po kuráži

docela lehce veze nás,                          a cesta příkrou zdává se,

na kozlíku se pousmívá                         vůz kodrcá a sem tam vráží,

obratný vozka, šedý čas.                       voláme: Zvolna, mamlase!

 

Vsedneme do ní za svítání                    A bryčka letí víc a více.

a hned nás jízda rozohní,                      Je večer, zvykli jsme si tam,

jsme odvážní až pánbůh brání,              na nocleh jedem dřímajíce -  

voláme: práskej do koní!                       a čas už koně žene sám.

 

_________________________________________________________________________________

 

MÁJ 

Karel Hynek Mácha

 

Byl pozdní večer - první máj -

večerní máj - byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křoví stinných

šumělo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;

a slunce jasná světů jiných

bloudila blankytnými pásky,

planoucí tam, co slzy lásky.

_________________________________________________________________________

 

DEMOKRATSKÝ 

Karel Havlíček Borovský

(epigram)

 

Nechoď, Vašku, s pány na led,

mnohý případ máme,

že pán sklouzne a sedlák si

za něj nohu zláme.

_____________________________________________________________________________

 

VZHŮRU JIŽ HLAVU, NÁRODE

Jan Neruda

(ze sbírky Písně kosmické)

 

Vzhůru již hlavu, národe,                        Troufám, že při té myšlénce

k nebi své zdvihni oči!                            srdce ti povyskočí -

Viz: jsou tam i malé hvězdičky,              nuž - buďme tou malou hvězdičkou,

kol nichž se velké točí!                           kol níž se velké točí!

 

Toť prostě tím: ty maličké                      Jde to, ach jde! Jen každý hleď

z jadrného jsou fládru,                           k vlastnímu dobře jádru:

ale ty velké a poslušné                          bude-li každý z nás z křemene,

jen z plynových jsou hadrů.                    je celý národ z kvádrů!

 

Vysvětlivka: fládr - je pevné dřevo

___________________________________________________________________________________ 

 

B/ DOBROVOLNÉ

 

Máj

Karel Hynek Mácha

(takto se odsouzený loučí se světem:)

 

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,

lehounký větřík s nimi hraje

a vysoko v daleké kraje,

bílé obláčky dálným nebem plynou

a smutný vězeň takto mluví k nim:

____________________________________

Vy, jenž dalekosáhlým během svým,

co ramenem tajemným břehy objímáte,

vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,

vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, 

v tiché se slzy celí rozplýváte,

vás já jsem posly volil mezi všemi.

Kudy vy plynete u dlouhém dálném běhu,

i tam, kde svého naleznete břehu,

tam na své pouti pozdravujte zemi.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrob můj, matku mou,

vlasť jedinou i v dědictví mi danou,

šírou tu zemi, zemi jedinou!

 

(5 bodů)

________________________________________________________________

 

 

CYRANO Z BERGERACU /siráno z beržeraku/

 

Edmond Rostand

 

(psáno formou villonské balady - má 4 sloky, na konci každé sloky je refrén a poslední sloka má vždy jen polovinu veršů slok předchozích)

 

Svůj širák odhazuji v dáli                                          V ohni mých ran se rýmy kalí,

a s grácií. Tam leží on.                                            aby se chvěly jako zvon.

Odkládám svůj plášť opršalý                                    Proč vaše tváře zesinaly?

sepnutý párem zašlých spon                                    Připomněl vám zvon – slovo skon?

a tasím kord. Jen žádný shon,                                  Dbát na bonton, pan Seladón,

hned v úvodu boj nerozhodnu,                                   Plynul mu poklidně den po dnu,

pointa je mi nad zákon.                                            však nos je nos a slon je slon,

Na konci poslání vás bodnu!                                     na konci poslání vás bodnu.

 

Račte mi sdělit, co vás kde pálí,                                Poslání:

ať dám své zbrani správný sklon.                              Teď proste boha o pardon,

Krk, kůže, žebra, ledví, svaly?                                  ocitáte se v bezvýchodnu?!

Napíchnu vás jak makarón.                                      Střeh, výpad, kvarta … to je hon!

Můj kord by s chutí změnil tón,                                Na konci poslání vás bodnu!

leč po dobrém se s ním nedohodnu,

ať chvilku počká, fanfarón,

na konci poslání vás bodnu!

 

(7 bodů)


PÍSEŃ O KAMARÁDOVI

Vladimír Vysockij

Když stane se, že kamarád

zaváhal nebo zklamal snad,

a ty bys prostě věděl rád,

zda ještě můžeš na něj dát -

vezmi ho do hor, uvidíš!

Nechystej mu tam žádnou lest,

 jenom si zkuste skály zlézt,

ať víš, s kým máš tu čest.


Možná, že v horách ztratí vtip,

ohrne nos a zdrhne zpět,

 sotva ho spálí první led,

začne ti vyvádět -

pak je to jasné, nech ho být!

Jen ať se vrátí - vždyť to víš,

s takovými se nejde výš,

o těch se mlčí spíš.


Když ale zuby zatíná,

vzteká se, přitom šlape dál,

nezřítíš se s ním z žádných skal-

on by tě nenechal.

Až k vrcholům se bude drát, až tam tě bude podpírat.

Pak vedle něho pevně stůj

a vždy mu důvěřuj.

(6 bodů)