Četba

Čtenářský deník 8. ročník (2. pololetí – termín odevzdání do 21. května 2018 – pondělí)

 

Jak zapsat ukázku do deníku?

 

1) název ukázky

2) název knihy, z níž ukázka pochází

3) jméno autora knihy, v případě zahraničního i z jaké země pochází a ve kterém století žil

4) jméno překladatele (pokud kniha pochází od zahraničního autora)

5) počet stran knihy

6) název nakladatelství a rok vydání knihy

7) literární žánr (zda se jedná o pohádku, povídku, román, báseň aj.)

8) napsat stručný a výstižný obsah ukázky

9) rozdělit postavy na hlavní a vedlejší a napsat jejich charakteristiku

10) vypracovat speciální úkol ke každé zadané ukázce v určeném rozsahu

 

 

1) Karel Havlíček Borovský: Král Lávra Čítanka pro 8. ročník (str. 77 – 79)

 

speciální úkol:

- výklad o životě a díle Karla Havlíčka Borovského

- proč byl K. Havlíček ve vyhnanství (v exilu), kde trávil léta v exilu – zakresli na, mapě, přilož       obrázek

- vysvětli, co je satira a uveď příklady z básně Král Lávra

- napiš, zda báseň Král Lávra je lyrická, nebo epická a zdůvodni

- napiš, kolik má báseň slok, kolik je v každé sloce veršů a najdi a urči druh rýmu

- napiš úvahu (rozsah ¾ strany A4) na téma:

Co ty musíš skrývat (co se týče vzhledu nebo povahy), co by se stalo, kdybys to neskrýval/a, jak by asi reagovali ostatní, co by se změnilo pro tebe

 

- vysvětli, co jsou epigramy a elegie, opiš alespoň jeden epigram a vysvětli, co tím chtěl básník říct

 

2) Jiří Mucha: Alfons Mucha Čítanka pro 8. ročník (str. 104 – 106)

 

speciální úkol:

- vysvětli pojem secese

- secese se projevovala v různých druzích umění, napiš v jakých a dolož obrázkem

- pokus se nakreslit typický zdobný prvek secese

- najdi obrázek, nebo sám vyfoť nějaký pražský dům postavený v secesním stylu

 

- Alfons Mucha – je autorem cyklu obrazů Slovanská epopej

– vysvětli pojem epopej, proč má přívlastek slovanská

- napiš názvy všech obrazů, které tvoří epopej

- jeden z nich si vyber a napiš popis uměleckého díla podle dané osnovy:

Osnova:

1) Úvod: a) jméno autora, b) název obrazu, c) rok vzniku díla, d) technika, kterou byl obraz namalován a rozměry obrazu

 

2) Ústřední motiv ( co znázorňuje, představuje)

3) Detaily obrazu (zvolte určitý postup – co je v popředí, co je vlevo, vpravo, co je v pozadí..)

4) Vztahy mezi vyobrazenými motivy

5) Celkový dojem, kterým na vás dílo zapůsobilo

 

- zjisti místa, kde všude byla Slovanská epopej vystavována a kde se nachází nyní

 

- A. Mucha je znám především jako autor plakátů – proč je maloval, v jaké zemi je začal malovat a pro kterou významnou osobnost plakáty tvořil, dolož obrázkem

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Čtenářský deník 8. ročník (1. pololetí – termín odevzdání do 18. prosince 2017 – pondělí)

 

Jak zapsat ukázku do deníku?

 

1) název ukázky

2) název knihy, z níž ukázka pochází

3) jméno autora knihy, v případě zahraničního i z jaké země pochází a ve kterém století žil

4) jméno překladatele (pokud kniha pochází od zahraničního autora)

5) počet stran knihy

6) název nakladatelství a rok vydání knihy

7) literární žánr (zda se jedná o pohádku, povídku, román, báseň aj.)

8) napsat stručný a výstižný obsah ukázky

9) rozdělit postavy na hlavní a vedlejší a napsat jejich charakteristiku

10) vypracovat speciální úkol ke každé zadané ukázce v určeném rozsahu

 

 

1) Romeo a Julie (str. 40 – 43) – projekt + Sonet 91 (str. 44)

 

speciální úkoly:

 

- William Shakespeare – napsat jeho život a dílo (rozdělit hry a sonety,  všechny hry ještě dále rozdělit na tragedie, komedie, historické a pohádkové, vypsat všechny hry)

- přenést mapku Velké Británie do čt.  deníku a zakreslit do ní rodiště Shakespeara, doplň obrázky (vytištěné nebo vlastnoručně namalované) rodného domku WS

- zajímavosti ze života WS

- divadlo Globe – historie a současnost – výklad

- najdi jména překladatelů díla WS

- najdi a napiš, jakými způsoby byly zpracovány hry WS, popřípadě jeho život

- vysvětli, co je to blankvers

- vysvětli pojem shakespearův sonet – půjč si v knihovně knížku sonetů, 1 si vyber a opiš, napiš, co sděluje tebou vybraný sonet

- ukázku v čítance – jedná se o rozhovor Julie se svou chůvou, převeď do současné doby a mluvy

 

2) Šťastný princ  (str. 118-122)

 

- úvaha (zamyšlení) na tato témata (můžeš si vybrat):

1) Co to je sebeobětování? Pro co nebo pro koho a do jaké míry jsem schopen se obětovat, co jsem schopen vlastně obětovat? Má to vůbec smysl?

 

2) Co znamená, když o  někom řeknu, že má srdce na pravém místě?