Syntax 1. pololetí

7) Téma: Přívlastek volný a těsný (uč. str. 82 -84)

6) Téma: Přívlastek shodný a neshodný (uč. str. 80 -82)

Hodina:                                                                                                                                 Datum: 3.12.

 

Téma: Přívlastek shodný a neshodný__________uč. str. 80 – 82

 

1) Opakování – doplň do souvětí čárky, urči počet vět, H a V věty, graf, ZSD, druhy přísudku, vyhledej

                           všechny příslovečná určení a urči jejich druh.

 

 

Od   včerejška   musím   denně    pečlivě    uklízet   kuchyni   protože    jsem si  včera   připravoval   večeři

 

 

která    se   mi příliš   nepovedla     jelikož      jsem   při     její    přípravě   usnul    u   televize.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Přívlastek shodný                                                     X                                  Přívlastek neshodný

 

shoduje se podstatným jménem                                                           neshoduje se s podstatným jménem

v rodě, čísle, pádě                                                                                          drak z papíru

papírový drak, zajíc polní,  smetanka lékařská

______________________________________________________________________________________

 

cv. 2/ str. 81  Změň přívlastky shodné na neshodné

 

Kožené boty jsou vždy dražší. _______________________________________________

 

Docela rádi pijeme mátový čaj. ______________________________________________

 

To je psí život! ___________________________________________________________

 

Šumavská příroda je na podzim nádherná. _________________________________________________

 

Zde se prodávají francouzské sýry a italské šunky. ______________________________________________

 

 

cv. 3 a) / str. 81  Změň přívlastky neshodné na shodné

 

Obyvatelé Krkonoš založili sdružení. _____________________________________________________

 

Umělci z Vlach byli na panovnických dvorech vítáni. _________________________________________

 

Rybáři z Tuniska vstoupili do stávky. ________________________________________________________

 

Cvičení se zúčastnili i vojáci z Francie. ___________________________________________________

 

Zítra navštíví školu studenti z Lotyšska. _______________________________________________

 

Kanoisté z Rakouska nezískali žádnou medaili.__________________________________________

 

Hokejisté z Pardubic budou hrát v Liberci. ____________________________________________________

 

Obyvatelé Brandýsa byli rozhodnutím překvapeni. _______________________________________________

 

 

cv. 3 b) / str. 81  Změň přívlastky neshodné na shodné

 

Na chatu pojede kamarádka naší Moniky. _____________________________________________________

 

Šaty naší babičky jsou ve skříni. _____________________________________________________________

 

Dostala jsi už dopis od Kláry? ______________________________________________________________

 

Rodiče Olgy se přestěhovali do Jeseníku. _____________________________________________________

 

Obrazy Alfonse Muchy jsou světově proslulé. __________________________________________________

 

Přátelé naší tetičky jí přišli blahopřát. _________________________________________________________

 

Nejznámější hrdinové Alexandra Dumase jsou tři mušketýři. _______________________________________

 

 

cv. 4 / str. 82  Doplň do vět vhodné přívlastky:

 

1) Slova ________________________ ___________nemůžeme skloňovat ani časovat.

 

2) Rozlišujeme deset druhů _______________________________.

 

3) Podstatná jména _________________________ označují kteroukoli osobu, zvíře, věc, podstatná jména

 

     ______________________ označují jednu osobu, zvíře, věc.

 

4) Podstatná jména _______________________ mají jen tvary čísla jednotného, podstatná jména

 

     ____________________ mají jen tvary čísla množného.

 

5) Přídavná jména _______________________ se tvoří od jmen osob, někdy i zvířat.

 

6) Zájmena ________________________ připojují k sobě některé věty v souvětí.

 

7) Rozlišujeme číslovky _____________________ (pět, mnoho), číslovky _______________(druhý),

 

     číslovky ___________________ (osmkrát), číslovky __________________ (devatero, troje).

 

8) Číslovky ______________________ určují přesný počet (padesát, sto).

 

9) Příslovce jsou slova ______________________. Podle významu rozlišujeme příslovce _______________

 

    (tam), příslovce ____________________ (včera), příslovce_________________(hezky).

 

10) ________________________  _____________________ dvojici tvoří podmět a přísudek.

 

11) Slova mýdlo, mydliny, namydlit jsou slova _______________________________.

 

12) Slovo knížka je slovo____________________________ od slova kniha.

 

 

5) Téma: Druhy příslovečného určení (uč. str. 78 -80)

cv. 1/ str. 78 -79 Vyhledej všechna příslovečná určení a urči jejich druh:

 

1) Okraje pevnin často prořezávají obrovská údolí se strmě spadajícími stěnami, která se nazývají různě, 

     jestliže se tvarem podobají písmenu V, jsou to podmořské kaňony, jestliže připomínají U, říká se jim

     podmořská údolí.

 

2) Kaňony hlubší než 3 km jsou dost časté.                      3) Kaňon hluboký 5 km je u Baham.

 

4) Podmořské kaňony začínají obvykle na okraji šelfu.

 

5) I přes některé technické těžkosti byly velmi podrobně studovány vědci, kteří se do hloubky dostali pomocí   

     ponorek.

 

6) Malé ponorky kvůli fotografování různých geologických procesů projížděly podle možnosti koryty

  podmořských kaňonů táhnoucích se Středozemním mořem.

 

7) Slavný oceánograf Jacques-Yves Cousteau v roce 1971 ve své ponorce v jednom z kaňonů málem zahynul.

________________________________________________________________________________________

cv. 2 / str. 79 Doplň do vět vhodná příslovečná určení a urči jejich druh:

1) Řecko leží _______________________________________________________.

2) Bitva na Bílé hoře se odehrála _____________________________________________________.

3) Všechny volně puštěné předměty padají k zemi __________________________________________.

4) Kníže, který založil Velkomoravskou říši, se na nazýval ____________________________________________.

5) Když mám chřipku, beru ___________________________________ paralen.

6) Kryštof Kolumbus se odhodlal vyplout na západ _______________________________________________.

7) Známka na dopis stojí. ____________________________________________.

8) Lidé si kupují do bytů a domů poplašná zařízení __________________________________________________.

9) Do USA se musí cestovat ________________________________________.

cv. 3 / str. 80  Určete, kterým příslovečným určením jsou vyznačená slova:

 

Víš, kudy musíme jít?

 

Můžeš mi říct, odkdy je zítra plavání?

 

Chci zjistit, kdy se to stalo.

 

Nikdo neví, proč to udělal.

 

Nemůžu si vzpomenout, kam jsem tu knihu založil.

 

Dám ti účet, abys věděl, kolik to stálo.

 

Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.

 

Úplně jsem zapomněla, dokdy má Petra zítra odpolední vyučování.

 

Řekni mi, čím mám ten vzkaz napsat.

 

Policie zjišťuje, kým bylo vozidlo odcizeno.

 

BONUS_______________________________________________________________________________

Správně přiřaď a vytvoř přirovnání:

1) spát                        a) jako sulc                             5) táhnout se                          e) jako tričko

2) třást se                   b) jako čamrda                       6) sedět                                  f) jako procesí

3) točit se                   c) jako dudek                          7) klít                                      g) jako oukropeček

4) koukat                    d) bazilišek                             8) vytahovat se                      h) jako pohan

 

 

4) Téma: Rozvíjející větné členy - vztahy mezi nimi SHODA, ŘÍZENOST, PŘIMYKÁNÍ (uč. str. 75)

 

 

3) Téma: Podmět a přídudek

             Druhy přísudku (uč. str. 73)

 

 

2) Téma: Zápor (učebnice str. 69 - 72)

 

 

1) Téma:  Věty s podmětem (dvojčlenné), věty bez podmětu (jednočlenné) a ekvivalenty  (učebnice str. 66 - 68)