Syntax 2. pololetí

9) Vedlejší věty souřadně spojené (učebnice str. 105 a dále)

8) Souřadné souvětí

7) Podřadné souvětí s 1 hlavní větou

6) Druhy vět vedlejších

5) Významové poměry mezi větami hlavními (souřadné souvětí) učebnice str. 118 - 126

4) Významové poměry mezi složkami několikanásobného věného členu str. 87 -91

3) Doplněk (učebnie str. 85)

2) Přístavek (uč. str. 91 - 93)

1) Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (učebnice str. 84)