Četba 2

Čtenářský deník 9. ročník (2. pololetí – termín odevzdání do 30. dubna 2018 – pondělí)

 

Jak zapsat ukázku do deníku?

 

1) název ukázky

2) název knihy, z níž ukázka pochází

3) jméno autora knihy, v případě zahraničního i z jaké země pochází a ve kterém století žil

4) jméno překladatele (pokud kniha pochází od zahraničního autora)

5) počet stran knihy

6) název nakladatelství a rok vydání knihy

7) literární žánr (zda se jedná o pohádku, povídku, román, báseň aj.)

8) napsat stručný a výstižný obsah ukázky

9) rozdělit postavy na hlavní a vedlejší a napsat jejich charakteristiku

10) vypracovat speciální úkol ke každé zadané ukázce v určeném rozsahu

 

1) Nejmladší z lidických mužů (čítanka FRAUS pro 9. roč. str. 149 – 150)

 

speciální úkol:

 

a) úvaha nad větou: Jen sketa bojuje proti starcům   rozsah ¾ stránky A4

 

b) výklad o událostech v Lidicích včetně mapy, obrázků, památník obětem nacismu v Lidicích

 

2) ukázka 1. den na cestě – z cestopisu Ladislava Zibury: 40 dní pěšky do Jeruzaléma

 

speciální úkol:

 

a) životopis autora

 

b) zamyšlení (úvaha) na téma: Rozhodl jsem se podniknout cestu….. (kam, s kým – sám nebo s partou nebo s přítelem/přítelkyní, v jakém věku, co vše bych si měl vzít s sebou, jak se budu přemisťovat – pěšky nebo zvolím nějaký dopravní prostředek, kde a jak budu přespávat, co od své cesty očekávám, jaké útrapy by mě mohly cestou potkat, na co všechno bych měl být připraven, která místa bych chtěl navštívit, jak dlouho by mělo moje putování trvat aj.)

 

Rozsah minimálně ¾ stránky A4, doplň mapkou, ve které vyznačíš svou trasu a zakreslíš místa, která bys rád navštívil.

 

 

Čtenářský deník 9. ročník (1. pololetí – termín odevzdání do 18. prosince 2017 – pondělí)

 

Jak zapsat ukázku do deníku?

 

1) název ukázky

2) název knihy, z níž ukázka pochází

3) jméno autora knihy, v případě zahraničního i z jaké země pochází a ve kterém století žil

4) jméno překladatele (pokud kniha pochází od zahraničního autora)

5) počet stran knihy

6) název nakladatelství a rok vydání knihy

7) literární žánr (zda se jedná o pohádku, povídku, román, báseň aj.)

8) napsat stručný a výstižný obsah ukázky

9) rozdělit postavy na hlavní a vedlejší a napsat jejich charakteristiku

10) vypracovat speciální úkol ke každé zadané ukázce v určeném rozsahu

 

1) Evženie Grandetová – (čítanka FRAUS pro 9. roč. str. 37 – 39)

 

speciální úkol:

a) charakterizujte výstižně otce, matku a Evženii, zhodnoťte jejich chování, jednání

 

b) Napište Evženii v roli jejího přítele nebo přítelkyně dopis, v němž ji budete varovat před neuváženým krokem, před bezmeznou důvěrou v dobromyslnost a citovou obrodu otce, s použitím objektivní charakteristiky postavy otce.

 

 

 

2)  ukázky Anglický park, Hyde Park, Triana, Corrida + Býčí zápasy (čítanka TRAUS pro 7. roč, str. 122 - 126

 

speciální úkol: Porovnej pojetí ukázek Corrida a Býčí zápasy, co mají společného v čem se liší, jak popisují  autoři tuto španělskou tradici, jak na ně působí?   

 

Na základě přečtených ukázek zkus vylíčit svoje dojmy, pocity z nějakého oblíbeného místa, které jsi navštívil a které v tobě zanechalo hluboký dojem nebo můžeš také vylíčit své zážitky a dojmy z nějakého představení, které jsi zhlédl (sportovní zápas, koncert, aj). Rozsah ¾ strany A4.

 

 

 

 

 

Povinná četba:

 

1. pololetí: do 4. ledna 2017

 

Čapek K.: Povídky z jedné a druhé kapsy (z nich tyto: Jehla, Ukradený spis, Jasnovidec, Modrá chryzantéma)

 

 

 

 

 

Otčenášek J.: Romeo, Julie a tma

 

 

 

2. pololetí: do 17. května 2017

 

Drda J.: Němá barikáda (z ní tyto povídky: Pancéřová pěst, Záškodník,
Vyšší princip, Hlídač dynamitu)

 

 

 

 

 

Rolland R: Petr a Lucie

 

 

 

 

Doporučená četba

 

Remarque E. M.: Na západní frontě klid (román)

Hašek J.: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Čapek K.: R.U.R., Bílá nemoc, Matka (hry), Zahradníkův rok, Anglické a Italské listy,

Obrázky z Holandska, Cesta do Španěl (cestopisy)

Herriot J.: Když se zvěrolékař ožení (povídky)

Flaubert G.: Paní Bovaryová (román)

Balzac H.: Lidská komedie (povídky)

Nepil F.: Dobré a ještě lepší jitro (fejetony)

Rosten L.: Pan Kaplan má třídu rád (novela)

Fulghum R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole (fejetony)

Christie A.: Deset malých černoušků (super detektivka)

Daněk O.: Hříčky o královnách (příběhy o významných královnách)

Schäfer M.: Sissi (populárně naučná literatura – o životě rakouské císařovny Elizabety zvané Sissi)

Škvorecký J.: Prima sezona (autor vzpomíná na své mládí a lásky, povídky)

Kundera M.: Směšné lásky (povídky)


Milí deváťáci, pokud skutečně přečtete některý z nabídnutých titulů, zapište jej do čtenářského deníku.

 

Jak správně zapsat četbu do deníku:

 

1/

 

Název knihy

2/

 

Autor díla

3/

 

Ilustrátor díla

4/

 

Překlad (pokud se jedná o zahraničního autora)

5/

 

Druh literatury (např. povídky, román, drama, báseň atd.)

6/

 

Počet stran

7/

 

Stručný obsah knihy

8/

 

Citát nebo citace (přesně opsaný úryvek z textu), který tě zaujal a proč?

9/

 

Postava, která tě zaujala a proč? – charakteristika

10/

 

Vlastní hodnocení knihy, může být i obrázek