Testy

HT č.3 píšeme v pátek 12.4.

pravopisný diktát

souvětí

vedlejší věty - podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková

mluvnické kategorie

druhy zájmen

významové poměry

větné členy

slovní druhy

_____________________________________________________________________________________________________________

 HT - 22. 1. 2013

4.12. - píšeme diktát, zopakuj si větné členy i doplněk

__________________________________________________________________________________________________________________________

26.9.2012 středa - KP - literatura - májovci, ruchovci, lumírovci (Neruda, Světlá, Krásnohorská, Vrchlický, Sládek,  Hálek, Čech, Rettigová, Jirásek, Mrštíkovi)

 

27.9.2012 čtvrtek - KP - druhy přísudku  a základní skladební dvojice

 

2.10.2012 - úterý KP - diktát a otázky z vývoje ČJ

11.10.2012 čtvrtek - KP - druhy přísudku  a základní skladební dvojice

 

7.11.2012 - středa HT

- pravopisný diktát

- větný rozbor

- věty H, V, graf

- základní skladební dvojice a druhy přísudku

- rozvíjející větné členy

- přívlastek volný, těsný

- synonyma, antonyma,

- tvoření slov - způsoby tvoření

- slovotvorný rozbor slova - předpona, kořen, přípona, koncovka

- jazykové skupiny

- vývoj českého jazyka

- archaismy, historismy, neologismy