Třídnické záležitosti

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Upozorňuji u některých žáků na nepořádnost a zapomínání pomůcek do vyučování. 

V penále mají děti nosit lepidlo a funkční psací potřeby.

________________________________________________________________________________________________

Prosím rodiče o kontrolu sešitů do českého jazyka, o podpis domácího úkolu -

pokud nejste spokojeni s úpravou úkolu, nechte dítě vypracovat úkol znovu a lépe.

Dále vás prosím o kontrolu žákovské knížky.

Děkuji

M. Khunová

__________________________________________________________________________________________________

Prosím rodiče o zaplacení těchto poplatků:

750,- Kč . PŘÍSPĚVEK ŠKOLE

100,- Kč - papíry

430,- Kč - Klub mladého diváka (stačí až v říjnu)

 

Děkuji a přeji všem rodičům i dětem úspěšný školní rok.

M. Khunová