7. ročník

DÚ  na pondělí 10. 10. naučit se výklad o Tropickém deštném lese, ze kterého jsme psali společně výpisky v pondělí 3.10.