Básničky

POVINNÉ

 

DAVID A GOLIÁŠ

Jiří Voskovec a Jan Werich

 

Lidi na lidi jsou jako saně,
člověk na člověka jako kat.
Podívejme se na ně,
musíte naříkat.
Obr do pidimužíka mydlí,
domnívaje se, že vyhraje.
Klidně seďme na židli,
čtěme Bibli, tam to všechno je.

Samuelova kniha nám povídá,
jak na žida přišla veliká bída,
jak ti bídní Filištíni
válku vést nebyli líní,
až potkali Davida.
David šel do války
volky, nevolky,
Z velké dálky
nesl bratrům homolky.
V pochodu se cvičil v hodu.
Dal si pro strejčka Příhodu
tři šutry do tobolky.

Hej, hej,
kam se valej.
Vždyť jsou malej!
Takhle Goliáš ho provokuje.
David slušně salutuje.

Když mu ale obr plivnul do očí,
David se otočí,
prakem zatočí.
Když začínáš,
no tak tu máš.
Byl jsi velkej
já měl kuráž.
A jakej byl Goliáš.

________________________________________________________

 

ANGLIČANÉ

Emanuel Frynta

 

Angličané jsou námořníci                 Je mi jich líto, hlavně dětí,

a slečny oslovují Miss,                    co ty s tím mají za dřinu -

co ale o nich musím říci -                 já musel napsat jen tři věty

že nedovedou pravopis.                    a myslel jsem, že zahynu.

 

Už jejich první omyl je ten,               Ta hrůza než se naučíte 

že píšou I - a čtou aj!                       pár slovíček, a natož stran! 

To jako kdyby psali květen               A u nich každé malé dítě 

a vyslovovali to jako máj.                  musí být rovnou Angličan.

___________________________________________________________

 

EPITAF

Francois Villon (čti fransoa vijón)

 

Zde, střelen šípem lásky, spí,

jenž na světě měl samý shon,

ten malý žáček prostinký,

co zval se Francois Villon.

Ač v kapse neměl milion,

rozdal vše - stůl i kredenci

a poslední svůj groš a bon.

Nuž modlete se, milenci!

______________________________________________________________

 DÁREK Z LÁSKY

 František Ladislav Čelakovský


Když jsem šel přes lávky,

našel jsem korálky

na pěti šňůrečkách navlečené,

dal - li je děvčátku

milý na památku

bude mít srdéčko zarmoucené.


Každý to dobře ví,

že i ten nejmenší

dáreček z lásky je nejmilejší,

přijde-li k ztracení,

nikdy potom není

stříbrem ani zlatem k nahražení.

(3 body)


ANDULCE Z BÉČKA

Marek Eben

Stránky čítanky

chci si založit tvými copánky

Spíš než na Temno myslím na lásku

promiň Jirásku.


Stránky fyziky

chci si založit tvými culíky

V spojených nádobách myšlenky nekalé

promiň Pascale.


Stránky chemie

proud tvých vlasů snadno mi zakryje

Vadíš mi ve vzorcích ztrácejí logiku¨

Lomonosíku.

(4 body)


PÍSEŃ O KAMARÁDOVI

Vladimír Vysockij

Když stane se, že kamarád

zaváhal nebo zklamal snad,

a ty bys prostě věděl rád,

zda ještě můžeš na něj dát -

vezmi ho do hor, uvidíš!

Nechystej mu tam žádnou lest,

 jenom si zkuste skály zlézt,

ať víš, s kým máš tu čest.


Možná, že v horách ztratí vtip,

ohrne nos a zdrhne zpět,

 sotva ho spálí první led,

začne ti vyvádět -

pak je to jasné, nech ho být!

Jen ať se vrátí - vždyť to víš,

s takovými se nejde výš,

o těch se mlčí spíš.


Když ale zuby zatíná,

vzteká se, přitom šlape dál,

nezřítíš se s ním z žádných skal-

on by tě nenechal.

Až k vrcholům se bude drát, až tam tě bude podpírat.

Pak vedle něho pevně stůj

a vždy mu důvěřuj.

(6 bodů)


AŤ RYBY VYKULUJOU OČI

Ivan Jirous

Ať ryby vykulujou oči

voda se stejně nenamočí


U sporáku se kocour směje

oheň se taky nezahřeje


Usnuli pod kamenem hadi

zima se nikdy nenachladí


Kominík mával štětkou v síni

saze se vůbec neušpiní


Nad hrncem tančili komáři

pára ta se už nevaří


A holčičky si pomyslí

táta nám napsal nesmysly.

(4 body)