Domácí úkoly 9.B

DÚ na úterý 29.3. do školního sešitu - cv 1b/str. 76


DÚ do literárního sešitu na 18.3. (pátek) opsat zápis Literatura přelomu 19. a 20. století, který máte zde na této stránce. Budu hodnotit úpravu, správnost a pečlivost, z textu nic nevynechávej. Hodnocení 4b.


Literatura konce 19. století a začátku 20. století

- vznik nových uměleckých směrů

- nesouhlasí s kritickým realismem, protože dílo má obsahovat především autorovy vlastní názory, city a představy

Nové umělecké směry především v poezii:

1) IMPRESIONISMUS - 
imprese = dojem, snaží se zachytit okamžitou atmosféru, neopakovatelné chvíle

- intimní a přírodní poezie, popisování citů a nálad, vyjadřování v náznacích

- lyričnost a hudebnost verše

2) SYMBOLISMUS - zobrazuje věci, které nelze popsat rozumem(nálady, emoce, city, myšlenky)

- vyjadřování v symbolech a náznacích (např. symbol smrti - západ slunce)

3) DEKADENCE - úpadek - provokuje tabuizovanými tématy (nespokojenost, marnost, únava, smrt,hřbitovy, erotika)

- užívá melodičnost slov a hlásek           

4) ANARCHISMUS - usiluje o neomezenou svobodu člověka a odmítá autority

5) ANTIMILITARISMUS - odmítá válku, zbrojení, armádu

6) CIVILISMUS - oslava moderní techniky a civilizace

7) VITALISMUS - oslava krás života (vita = život)

____________________________________________________________________________________

PŘEDSTAVITELÉ

1) EDGAR ALAN POE (Francie, 1809 - 1849) - psal
mystické a fantastické příběhy - zakladatel detektivky a hororu - dílo: Jáma a kyvadlo

 

2) Prokletí básníci (Francie)
- jsou často spojování s užíváním drog a alkoholu, zločinností, násilím a dekadentním životním stylem - hledají krásu v ošklivosti,  tabuizovaná témata (pocity zhnusení i okouzlení, nenávist a láska, přízemnost a vznešenost)

Charles Baudelaire /šárl bodlér/ - sbírka Květy zla

Arthur Rimbaud /artyr rembó/ - celé své dílo
vytvořil mezi 16. a 20. rokem - báseň Opilý koráb

Paul Verlaine /pól verlén/

_____________________________________________________________________________________________________

3) Oscar Wilde (Anglie, 1854-1900) - psal moderní
lyrické pohádky Slavík a růže

- román Obraz Doriana Graye - hororové prvky, faustovské téma, dekadence a homosexuality

ČESKÁ MODERNA

- programové prohlášení českých umělců Manifest české moderny

      sepsali básník Josef Svatopluk Machar a literární kritik F.X. Šalda

PŘEDSTAVITELÉ

1) Otokar Březina -symbolismus,  sbírky:  Tajemné dálky, Ruce

2) Karel Hlaváček - dekadence, sbírka Pozdě k ránu

3) Antonín Sova - impresionismus, sbírka Z mého kraje

____________________________________________________________________________________

GENERACE BUŘIČŮ

- básníci vzdoru a života, ve své tvorbě navazují na českou
modernu, tvoří pod vlivem anarchismu, antimilitarismu, civilismu a vitalismu

1) Stanislav Kostka Neumann - básník, sbírka Kniha lesů, vod a strání

2) Viktor Dyk - básník, prozaik a dramatik, novela Krysař

3) Petr Bezruč - básník, psal o sociální a národnostní problematice zbídačeného slezského lidu

                            sbírka sociálních balad Slezské písně (Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Ostrava aj.)

4) Fráňa Šrámek - impresionismus, vitalismus,
sbírka Splav - oslavuje krásu přírody, lásky, nadšení ze života

sbírka Modrý a rudý - nejznámější báseň Raport

5) Jaroslav Hašek - bohémský život, výborný pozorovatel, neúprosný kritik

dílo: satirický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

hl. postava Josef Švejk - upovídaný, chová se zdánlivě
nerozumně - jeho postavou se Hašek vysmívá rakousko -

uherským institucím, kritizuje armádu a nesmyslnost války.

                  
 
 


DÚ na pondělí 29. 2. cv. 5 / str. 59 do domácího sešitu


DÚ na pondělí 22.2. uč. str. 56/ cv. 5 + cv. 9/ str. 57 do domácího sešitu, úkol byl zadán v pondělí 15.2.

DÚ na pondělí 15.2. uč. str. 55/ 2a z prvního odstavce vypiš zájmena a urči jejich druh, do domácího sešitu

 

DÚ na pondělí 25.1. uč. str. 53/cv. 2,3 do domácího sešitu, + vybraní žáci mají zpracovat jazykový rozbor č. 2 taktéž do domácího sešitu na pondělí

 jsou to tito žáci: Hucek, Kuvíková, Jonáš, Trachta, Ambler, Sziewieczek, Rohla, Dvořák

 

DÚ  na středu 18. 11. cv. 3 / str. 51-52 do domácího sešitu

DÚ  do slohu na úterý 10. 11. - přepiš rozhovor dvou kamarádek do spisovné podoby uč. str. 147

 

HT  píšeme 18. 11. Co tam bude:

- vývoj ČJ

- archaismy, historismy, neologismy

- zvuková stránka jazyka

- obohacování slovní zásoby - způsoby

- slovní druhy

- podstatná jména - kategorie, hromadná, látková, pomnožná, konkrétní, abstraktní, koncovky i/y

- pravopis velkých písmen

- pravopis, diktát

- rozbor souvětí - věty hlavní a vedlejší, graf, druh souvětí, druhy vedlejších vět a významový poměr mezi větami

- větné členy

- přístavek

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DÚ na středu 14. 10. do domácího sešitu - uč. str. 16/cv. 3 - vypiš 10 neologismů z textu.

________________________________________________________________________________________________________________________________

DÚ na pondělí 21.9. cv. 6/str. 7 - z pracovního listu - opakujeme český jazyk z 8. roč. - korektura textu Mesa verde, Colorado - do domácího sešitu, úkol bude podepsaný