Literatura 1. pololetí

Literatura období husitství 15. století

 

- od konce 14. století - nižší i vyšší vrstvy byly nespokojeny s chováním církve - ta si nahromadila obrovský majetek a

nedodržovala zásady chování, které sama hlásala

1) Jan Hus (1369 - 6.7.1415 v Kostnici)

- vystudoval pražskou univerzitu (fakultu theologie - to znamená náboženství)

- stal se rektorem pražské univerzity a také na ní učil

- byl knězem, kázal v kapli Betlémské a na Kozím hrádku

- byl postaven před církevní sněm (koncil)  v Kostnici - uvězněn - odsouzen- prohlášen za kacíře - upálen

 

Dílo:

1) spis O církvi - psaný latinsky, kritizuje církev za to, že se jinak chová, než hlásá.

                         - hlavou církve je Bůh, nikoli papež

 

2) spis Knížky o svatokupectví - psaný česky, kritizuje v něm prodej odpůstků

 

3) svým přátelům a lidem v Čechách posílal dopisy z vězení - listy z Kostnice

 

4) spis Dcerka - byl určen dívkám, aby byly dobrými matkami a hospodyněmi 

 

5) provedl reformu pravopisu – pravopis spřežkový nahradil diakritickým (zavedl tečky a

                                                    čárky nad písmeny)

 

 

2) Petr Chelčický (1390-1460)

- napsal spis O trojím lidu  - nesouhlasil s uspořádáním tehdejší společnosti, která byla rozdělena do 3 stavů:

   1. stav kněžský

   2. stav vojenský

   3. stav robotný

- příslušníky církve a šlechty pokládal za trubce, kteří jen cizopasí na práci a úsilí druhých lidí

jeho myšlenka: Zlo není možné vymýtit násilím

Petr Chelčický odmítal boje

 

3) Cestopisy

Na konci 15. století se vypravilo poselstvo českého krále Jiřího z Poděbrad na cestu po Evropě.

Poselstvo vedli: urozený pán Lev z Rožmitálu a Blatné   a Václav Šašek z Bířkova, který si psal deník

o této cestě.

Tento deník později až v 19. století zpracoval jako cestopis Alois Jirásek a nazval ho Z Čech až na konec světa.