Sloh

Vypravování

- je slohový útvar

- má svá pravidla

1) úvod 

2) zápletka

3) vyvrcholení

4) rozuzlení

5) závěr

 

Slohové prostředky, které ve vypravování používáme:

1) základem vypravování je děj - užíváme dějová slovesa (běhat, skákat, zlomit, pospíchat......)

2) vypravujeme nejčastěji v minulém čase, ale pro oživení textu užíváme i věty v čase přítomném

3) užíváme krátké věty zvolací (Pomoc! Rychle sem !)

4) užíváme přímou řeč

5) přirovnání (vypadala jako zmoklá myš)